Dracula - Das Grusical November 2012

Fotos: Fred Gebert


Ein Sommernachtstraum - Das Musical November/Dezember 2010

Fotos: Fred Gebert


Die Frauenmacher - Das Musical November 2008/Januar 2009

Fotos: Fred Gebert


Carpe Diem - Ein Musical November 2006/Januar 2007

Fotos: Fred Gebert


Grossstadtfieber am 15./16.5.2004

Fotos: Fred Gebert


23./24.3.2002 im Dehnberger Hof Theater

Cats am Nachmittag

Song and Dance am Abend